Podzemní továrna Františkov


Historie

Pokud pojedete po silnici vedoucí z Kvildy do Borových Lad, nejspíš si ani nevšimnete místa, kde měla být údajně podzemní továrna na výrobu letadel z dob 2. světové války. Ta měla sloužit nacistickému Německu jako bezpečné prostory pro výrobu v době, kdy docházelo k bombardování Německa. K těmto účelům si v roce 1942 pronajali budovu, která ve Františkově stála již od 19. století, kdy sloužila jako sklárna a ve 30. letech byla přestavěna na papírnu. Německo zde mělo později vyrábět, případně opravovat díly pro letadla Messerschmitt a tato výroba měla být rozšířena do podzemí. Na konci války provedlo spojenecké letectvo nálet, který měl zasypat všechny vstupní prostory do podzemní továrny a v 50. letech byla celá budova komunisty odstřelena. Veškeré vstupy jsou tak několikrát zasypány a nalezení továrny neulehčuje ani to, že mohou být prostory zaminovány. O existenci továrny se ale nedochovaly téměř žádné informace a některé oficiální prameny dokonce jakoukoli továrnu ve Františkově popírají. Není tedy jisté, jestli se například stihla továrna vůbec dokončit. Je ale také možné, že existuje stále její velká část, a to včetně zachovaných výrobních technologií.

Samotná budova stála na levé straně Teplé Vltavy v místech před odbočkou k penzionu Františkov. Zde si můžete všimnout oblasti zarostlé hustým smrkovým lesem. Les zde zasázeli komunisté z důvodu schování pozůstatků odstřelené budovy. Pokud les navštívíte, můžete si všimnout místy dost výrazných stop po budově. Podzemní část továrny měla být vybudována severně od této budovy, tedy směrem pod horu.


I když se do samotných prostor pro výrobu zatím nikdo nedostal, můžete i vy zde bez potíží navštívit několik zajímavých podzemních prostor, které mohly být součástí zmiňované podzemní části továrny.

Vodní elektrárna

Vedle cesty vedoucí k penzionu Františkov můžete nalézt díru, která je vstupem do potrubí o průměru zhruba 150 cm. S největší pravděpodobností se jedná o náhon bývalé vodní elektrárny, které mohla v době výroby zásobovat továrnu energií. Roura vede ke hlavní silnici do míst, kde stávala hlavní budova. Nejprve lehce klesá a po několika metrech se srovná do roviny. V těchto místech narazíte na velké množství bahna, které se zde díky vtékající vodě tvoří. Po několika desítkách metrů se roura rozděluje ve tvaru T, přičemž na obou stranách po pár metrech končí klapkou, kde voda padala do turbín. Než se ale dostanete ke zmiňovanému téčku, narazíte na dva závaly, které jsou těsně za sebou. Oba se ale dají snadno prolézt. Před nimi se nachází ještě zajímavější věc. Na pravé straně jsem narazil na díru, kterou se dá úplně vylézt z roury. Dostanete se do podzemních prostor, které jsou ale rourou zaslepeny a nejsou tak nijak propojené. Někdo zde zřejmě prorazil již zrezivělou rouru, protože ho zarazilo, že okolí je duté a je tak dobře znát, že roura nevede zemí, ale nějakými prostory. V místech závalů je dokonce vidět kus zdiva. Vzhledem k tomu, že se v dřívějších materiálech o této díře nikdo nezmiňuje, může být relativně nová.

Podzemní místnosti

Další vstup je přímo pod bývalou hlavní budovou. Zde se nachází díra, kterou zde někdo musel ručně vytvořit. Tou se dostanete do dvou podzemních místností, které jsou kvůli závalům neprůchozí. Místnosti mají klenuté stropy a bílou omítku (tedy alespoň stopy po bílé barvě). V západnější místnosti je na jižní stěně jakýsi zazděný klenutý vchod, který je ale z většiny také zavalený.

Štola

Nejzajímavější prostory jsou však ještě pár metrů západně od zmiňovaných místností. Zde je opět ručně vytvořená díra, která ústí v jakémsi tunelu nebo štole. Dle doplňujících informací se jedná o štolu pro odtok vody z turbíny. Štola vede od západu, kde je pár metrů od tohoto vstupu zavalená, směrem k východu, kde zhruba po 70 m navazuje na koryto stoky. To je již dnes částečně zasypané. Do tunelu neustále proudí voda a tunel je tak zatopen více jak půl metrem vody.


Copyright © 2012 - 2015, Výhledy.net